Bra att veta

Hänvisningarna här går till föreningens Handbok, som ska finnas i varje lägenhet. (Finns den inte – tala med styrelsen). Just det här avsnittet finns också i en i stort sett lika pappersversion i själva Handboken.

Handboken, samlad information för medlemmarna dok

Akutjour – Se anslagstavlan i porten. Se också ”Hiss”, ”Översvämning”, ”Gas”.

Andrahandsuthyrning – förutsätter styrelsens tillstånd. Avsnitt 5.6.

Anslagstavlan – har aktuella nummer till fastighetsjour och hissjour och till förvaltaren. Där finns också förteckning över styrelseledamöter. I övrigt har tavlan plats för meddelanden från styrelsen till medlemmarna och från en medlem till övriga medlemmar. När ett meddelande inte gäller längre bör det tas ner av den som satte upp det.

Avgifter – använd de  OCR-inbetalningskort du får från förvaltaren. Du får för ett kvartal i taget – se upp så att du använder rätt månad. OCR-numren är olika för att registreringen ska fungera bra.  Avgiften ska vara förvaltaren tillhanda senast den dag som står angiven på avin.

Avlopp – stopp i. Kolla först om du kan rensa själv. Om inte – kontakta fastighets-skötaren.  Avsnitt 8.1.

Balkongerna – Man får inte bygga in balkongen och inte ha den som lager. Se Avsnitt 6.0.  Balkongreglerna finns också bland ”Trivselregler” på den här hemsidan.

Bastu – se Avsnitt 8.16 samt avsnitt 10.4. Bastureglerna finns också under “Trivselregler” på hemsidan.

Bostadsrättsförening – ekonomisk förening, där medlemmarna har nyttjanderätt till en viss lägenhet.  Alla medlemmar har en röst (per lägenhet) oavsett hur stor lägenheten är.  Avsnitt 4.

Bostadsrättsförsäkring – särskilt tillägg till vanlig hemförsäkring. Det tillägget är obligatoriskt för medlemmar i vår förening. Avsnitt 5.3.

Brandvarnare – Avsnitt 8.10.

Bredband – Föreningen har för närvarande avtal med Comhem. Avsnitt 8.4.

Bygga om – kolla med styrelsen först. Avsnitt 5.4.

Ekonomisk plan – görs för att alla medlemmar i en bostadsrättsförening ska veta de ekonomiska förutsättningarna när föreningen övertar en fastighet. Vår plan gjordes alltså 1998 och godkändes i vederbörlig ordning av länsstyrelsen. Avsnitt 3.

Elmätare – Avsnitt 8.3.

Felanmälan – Se lista i porten.

Flytta väggar – kolla med styrelsen först. Avsnitt 5.4.

Fyrverkeri – från balkonger eller fönster är inte tillåtna.

Försäkring – fastigheten är försäkrad i Brandkontoret. Du själv måste – enligt stadgarna – ha ett särskilt tillägg, kallad bostadsrättsförsäkring, till din hemförsäkring. Avsnitt 5.3.

Gas – om spisen läcker – stäng av huvudkranen. Se till att du lätt kan komma åt den. Kontakta fastighetsskötaren. Om han/hon inte går att få tag på – ring vår jourfirma. Se anslag i porten.

Grilla – på balkong – inte tillåtet. Föreningen har en grill, som du kan låna om du vill grilla på gården

Gården – jobba tillsammans. Grilla. Avsnitt 8.17.

Gäster – som värd svarar du för att dina gäster uppför sig som de ska i vår fastighet.

Hissen – om hissen krånglar kontakta styrelseordföranden eller fastighetsskötaren. Om någon fastnat och du inte får tag i fastighetsskötare eller styrelseordförande: ring själv hissjouren. Se anslag i porten. Annars ska du inte ringa Hissjouren. Vid brand får hissen givetvis inte användas.

Hobbyrum – med snickarbänk och en del verktyg finns i källaren. Regler finns i Avsnitt 10.6 och på den här hemsidan.

Husdjur – den som har husdjur är skyldig att övervaka dem så att de inte stör eller förorenar i fastigheten. Samt att plocka upp vad de eventuellt lämnar efter sig.

Inneboende – får du ha. Trivselregler som gäller medlemmarna gäller givetvis också inneboende.

Jordfelsbrytare – se Avsnitt 8.3.

KabelTV – föreningen har avtal med Comhem. Basutbudet, d v s kanalerna 1,2 och 4 ingår i månadsavgiften. Om du vill ha något tilläggspaket betalar du själv. Kontakta Comhem. Avsnitt 8.4.

Källarförråd – Du får inte förvara brandfarliga föremål där. Och givetvis ingenting i gångarna utanför. Avsnitt 8.9.

Köksfläkt – finns i en del lägenheter. Det måste vara en kolfilterfläkt och den får inte anslutas till köksventilen. Då får grannarna ditt matos. Kolfilterpaketet bör bytas  minst en gång vartannat år för att fläkten ska vara någorlunda effektiv.

Lägenhetsunderhåll – Avsnitt 5.2, 5.4 och 8.1.

Marschaller – används med försiktighet och ställs så att de inte sotar ner väggen. Om de gör det måste du göra rent efter dig. Och naturligtvis ta bort utbrunna marschaller.

Mata fåglar – inte tillåtet inom föreningens område. Det brukar betyda nedsmuts-ning och drar till sig t ex råttor. Duvor kan ställa till mycket om de blir för många. Det är skälet till att vi har nät framför vädringsbalkongerna.

Mattpiskning – har vi ingen egen utrustning för. Men vi har en överenskommelse med föreningen mitt emot att vi får utnyttja deras piskställning så länge de har en.

Medlemskap – regler för medlemskap finns under Avsnitt 5.1 och i stadgarna. Vi accepterar t ex inte juridiska personer och vi förutsätter att blivande medlemmar också kommer att bo i huset

Motionsrum – se Avsnitt 8.16 samt Avsnitt 10.5. Reglerna är gemensamma med basturelerna och finns under “Trivselregler” här på hemsidan.

Nycklar – se Avsnitt 8.12.

Nyinflyttad – hjärtligt välkommen till att börja med. Hoppas du ska trivas. Om du har något att fråga om kontakta fastighetsskötaren eller någon i styrelsen.

Ohyra – se Avsnitt 8.13.

Ordningsregler – eller trivselregler, som vi föredrar att kalla dem lämnas av styrelsen. Om du inte följer dem – och inte bättrar dig vid tillsägelse – riskerar du lägenheten. Du hittar en hel del i Handboken. Se också Avsnitt 5.5. Samt “Trivselregler” på den här hemsidan.

Parabolantenn – är inte tillåtet.

Porttelefon – se Avsnitt 8.11 samt Avsnitt 10.4

Påminnelser – får du om du inte betalar i tid. Ring omgående förvaltaren. Se anslag i porten. Om du inte betalar din avgift i tid riskerar du att bli vräkt.

Rabatter – har vi som medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm. Det gäller t ex vitvaror, gasspis, köksinredning m m.

Rökning – är inte tillåten inom de gemensamma utrymmena inomhus. Om du röker på gården måste du se till att ta med dig fimparna in igen eller lägga dem i askkoppen på väggen. Se till att de har slocknat innan du kastar dem i soporna.

Skaka mattor – från fönster eller balkong bör undvikas.

Sopor – vi har numera ett eget soprum. Läs mera om sopregler i Avsnitt 10.2. Finns också på hemsidan under “Trivselregler”.

Stadgar – medlemmarna har att följa föreningens stadgar. Gör du inte det – och inte bättrar sig trots att styrelsen säger till – så kan du tvingas lämna ditt medlemskap och din lägenhet. Se Avsnitt 5. Finns också under “Trivselregler”.

Styrelsen – ansvarar för den löpande förvaltningen. Väljer inom sig ordförande och sekreterare. Alla möten protokollförs. Protokollen är inte offentliga. Se Avsnitt 4 och 5.8.

Städning –av trapphuset sker en gång i veckan, normalt tisdagar – oftare om det behövs. Du kan underlätta städningen och göra det trivsammare för oss alla genom att inte lämna skräp efter dig och gärna plocka upp det som någon annan lämnat efter sig. Städningen av tvättstugan resp. bastu/motionsrum svarar den för som har använt den.

Stämma – godkänner styrelsens förvaltning för det år som varit och beslutar om större reparationer och andra större projekt. Väljer styrelse. Äger i vår förening rum under april/maj. Se Avsnitt 5.8.

Störningar – se Avsnitt 8.14.

Synpunkter – har du säkert på både det ena och det andra i huset. Formulera dem gärna i ett brev till styrelsen så tar vi upp det på ett styrelsemöte. Sedan återkommer vi till dig.

Säkerhet – se Avsnitt 8.10.

Säkringar – se Avsnitt 8.3.

Tillträde till lägenheten – kan vara nödvändigt för föreningen när det gäller tillsyn eller arbete. Det har föreningen rätt till enligt stadgarna. Den som inte medger tillträde kan till och med bli uppsagd.

Tvättstuga – finns i källaren. Tvättregler se Avsnitt 8.7.

Underhållsansvar – medlemmarna svarar för insidan, föreningen för utsidan. Avsnitt 5.2 och 8.1

Uppsägning – medlem kan sägas upp. Avsnitt 5.7.

Vattenskador – som medlemmen är ansvarig för. Avsnitt 5.3 och 8.1.

Ventilation – se Avsnitt 8.5.

Vindsförråd – se Avsnitt 8.9.

Värme och vatten – se Avsnitt 8.6.

Årsredovisning – lämnas ut före varje ordinarie stämma. Den är offentlig , liksom årsmötesprotokollet. Protokoll och redovisningar ska följa lägenheten.

Årsstämma – se Stämma.

Översvämning – kontakta fastighetsskötaren eller styrelseordföranden. Får du inte tag i dem ring vår jourfirma. Se anslag i porten. Avsnitt 8.1