Vackert hus

Vår fastighet är ett bra exempel på vad som byggdes på 20-30 talen. Trots att man byggde praktiskt taget samtidigt över hela Kungsholmen lyckades man hålla kvaliteten och dessutom variera utseendet. Under 20-talet byggdes ett fyrtiotal fastigheter bara på Nedre Kungsholmen, d v s från Polhemsgatan österut.

Vårt eget storkvarter Bigarråträdet (hette förr Körsbärsträdet 22) började byggas i mitten av 20-talet och var färdigbyggt 1936. Polhemsgatan 2 kom först (1924-25), därefter Polhemsgatan 4 och 6 (25-26). Resten av husen runt gården kom under åren 1932-34. Sist färdigställdes John Ericssonsgatan 1 på andra sidan gården, (1936)

Husen i kvarteren västerut byggdes alla i början på 30-talet.

Arkitekt var Björn Hedvall, som också stod bakom fem av de övriga fastigheterna i kvarteret Bigarråträdet. Det är bara de två fastigheterna mot Norr Mälarstrand, d v s John Ericssonsgatan 1 och Polhemsgatan 2, som har andra arkitekter. Alla utom John Ericssonsgatan 1 är numera bostadsrätter.

Björn Hedvall var mycket produktiv – 270 fastigheter bara i Stockholm. Dessutom ritade han 20 biografer, bl a Lyran på Sveavägen och Royal på Kungsgatan. Han levde 1889-1982 och representerade både tidig funkis – t ex ute i Ekhagen och i huset Norr Mälarstrand 20 – och den sena klassicismen. Vårt hus är närmast exempel på det senare.

Vår fastighet hade 5 dubbletter med kokvrå, 11 lägenheter med 2 rum och kök samt 10 lägenheter med 4 rum och kök. Sedermera har en av tvåorna byggts om till etagelägenhet.

I övrigt vet vi att servering förekom i bottenvåningen 1931 och att det 1960 tillkom två butiker. Ingen av ursprungsbutikerna är kvar i dag.

De som flyttade in först i huset var verkligen nybyggare och fick som vi kan förstå av byggandet i området bo ganska länge mer eller mindre på en byggplats och utan någon service att tala om. Efter hand blev det emellertid mycket bra, med den saken. I det gula HSB-huset på Pontonjärgatan 14-24 med allt glas i bottenvåningen fanns förr ett stort antal småbutiker – mjölk, fisk, specerier, tyger, hattmodist. I nordvästra hörnet av Pontonjärgatan/Polhemsgatan låg ett ölkafé och i hörnet mitt emot – på Pontonjärgatan 9 – låg en butik, där man sålde kött och charkuterier.

Den enda butik som finns kvar från ”början” i våra trakter är Norra Strandbageriet lite längre bort på Pontonjärgatan. Där finns det f ö lite bilder att titta på för den som är intresserad av hur det såg ut förr.

Vår tjusiga strandpark fanns inte heller. Norr Mälarstrand var då en samling grushögar som lagts över diverse utfyllnader och en ganska smal gata. Senare blev det en bredare boulevard – fast utan träd. Parken började anläggas först på 40-talet av arkitekten Erik Glemme och stadsträdgårdsmästare Blom. Det blev en av våra vackraste strandpromenader.