Tvättregler.

 

•   Du bokar tid på anslagstavlan utanför tvättstugan.  Varje lägenhet har i rätt till fyra förbokade tider per månad. Om du behöver flera tider får du boka ”spontant” med kort varsel i den mån det finns utrymme.

•   Den som har möjlighet att tvätta på dagtid under veckorna bör utnyttja de tiderna i första hand.  Kvälls- och helgtiderna är åtråvärda för de som arbetar under dagtid.

•   Kolla att tvättmaskinen är tom innan du lastar in tvätten. En färgad persedel som tvättas ihop med vittvätt i 95° kan visserligen ge de mest fantastiska resultat, men det är du kanske inte ute efter.

•   Färgning av kläder är inte tillåten.

•   Tvättstugan får bara användas av de som bor i huset.

•   När tvättstugan har använts ska den också göras ren. Kontrollera att du inte glömt plagg i någon av maskinerna. Tag bort luddet ur torktumlaren/torkskåpet, tag bort tvättmedel som fastnat i tvättmaskinens lucka för tvättmedel, sopa och våttorka golven, torka av ovansidan av tvättmaskiner och tumlare och torka golvet i torkskåpet.

•   Stäng av huvudströmbrytarna till torkskåp och mangel, men låt de övriga vara på. Aktuella regler finns anslagna i tvättstugan.

•   Innan du lämnar tvättstugan – kolla att du inte har glömt kvar något.

•   Nyckeln ska alltid sitta i dörren när tvättstugan är ledig.