När vi snickrar.

 

Vi har en snickarbod nere i källaren. Den är till för dem som vill snickra, reparera, måla eller göra något annat som man inte så lätt får plats med i en lägenhet. Här finns vatten och avlopp, anslutningsmöjligheter för elektriska maskiner, hyvelbänk och även enstaka verktyg. Fast i princip förväntas man ta med egna verktyg.

 

För att snickarboden ska fungera krävs att vi följer en del regler:

  • Verktyg och andra inventarier som hör till snickarboden får inte tas bort därifrån.
  • De verktyg man själv tar dit måste man själv ta därifrån. Men man får gärna donera verktyg. Verktyg som lämnats kvar betraktas som donerade.
  • Överblivet byggmaterial och sopor måste tas bort av den som lämnat dem. Med andra ord: den som använder snickarboden ska städa efter sig.
  • Observera att miljöfarligt avfall som färgrester, målarburkar och liknande måste lämnas på miljöstation. Den närmaste finns nere på Preem på Norr Mälarstrand.
  • Öppen låga får aldrig användas.
  • Om man använt vätskor/trasor med risk för självantändning måste man dränka dem i vatten och helst lämna dem till Preems container.
  • Snickarboden får inte användas för förvaring. Projekt under arbete kan dock få vara kvar så länge projektet är aktivt förutsatt att detta inte hindrar andra från att använda snickarboden. Detta bör markeras med en notering som anger vem som är ansvarig för projektet och hur länge det kommer att hålla på. Klistra på lämplig etikett eller motsvarande.