Så här går det till i bastu/motionsrum.

 

      Bastun/motionsrummet bokas på lista uppsatt utanför lokalen. Varje pass är max 2 timmar, såvida inte lokalen är ledig perioden direkt efter. Nästa 2 timmars pass får då bokas tidigast 30 min före detsamma.

·         

·        Lokalen får endast bokas av boende i huset. Endast ett pass får bokas åt gången

·         

·        Den som bokat lokalen är ansvarig för städning efteråt.

·         

·        Den som bokat bastun är ansvarig för att slå på den samt att stänga av den såvida det inte finns badare i passet direkt efteråt. (Anm. Bastun slår av sig själv efter 3 timmar, se vidare bruksanvisningen för bastun)

·         

·        Efter bastubad/motion bör lokalen vädras

·         

·        Uteskor får EJ användas i lokalen. Lämnas helst utanför dörren.

·         

·        Flaskor av glas får EJ medtagas i lokalen.

·         

·        Lokalen skall vara låst med portnyckeln när den inte används.

·         

·        Styrelsen har valt en sammankallande (Jan Nyberg) för bastuns skötsel och funktion. Denna skall rapportera till styrelsemöten. Sammankallande utser erforderligt antal medhjälpare.

·         

·        Vid behov uppdateras dessa regler. Synpunkter lämnas till sammankallande.