Balkongregler.

 

    Bostadsrättshavaren ska vårda balkongen väl och svarar för underhåll, inkl ev snöskottning.

 

    Balkongen får inte användas som förvarings- eller uppställningsplats.

 

    Balkongen får inte glasas in.

 

    Bostadsrättshavaren får inte ta bort eller till utseendet förändra balkongen utan bostadsrättsföreningens skriftliga medgivande.

 

    För den händelse balkongen ej kan nyttjas beroende på eventuella reparationer eller ombyggnader i fastigheten har bostadsrättshavaren ingen rätt att kräva ersättning av bostadsrättsföreningen.